Privacy Policy

Dear user,

Thank you for your interest in using the AEM-Cube. Since we ask you to register on our platform prior to filling in the questionnaire, we’d like to inform you of our privacy statement:

1. Your personal data will be stored on our encrypted servers for a maximum of 24 months. This is done so you can, within this period, contact us at any time to receive your report again at no extra cost. After 24 months we will remove all your personal data.

2. If you wish to review, alter or remove your personal data you can contact us at any time. We will comply with your request a.s.a.p. and confirm this in a written statement. Please note that after doing so, it will not be possible to retrieve your AEM-Cube report anymore.

3. Your data will never be communicated to or shared with third parties and will never be used for commercial purposes.

4. We hold the right to use your data for research purposes only. When doing so, your data will always be combined with other data and treated completely anonymously and confidentially.

5. We take the utmost care to protect your personal data by solely using encrypted servers and connections. Should we have any suspicion that, despite our precautions, these data environments might be compromised and your data might be at risk we will inform you immediately of the situation and our steps to resolve it.

We value and respect your privacy and will do everything in our power to uphold these regulations. Should you have any further questions, please contact us at info@human-insight.com.

Thank you for using the AEM-Cube, we wish you an insightful experience.

Human Insight
Beste gebruiker,

Bedankt voor uw interesse de AEM-Cube. Omdat we u vragen te registreren op ons platform alvorens u uw vragenlijst kunt invullen willen we u graag op de hoogte stellen van ons privacy statement:

1. Uw persoonsgegevens worden op onze versleutelde servers opgeslagen voor maximaal 24 maanden. Dit gebeurt zodat u, binnen deze periode, op ieder moment uw rapport opnieuw kunt opvragen zonder extra kosten. Na 24 maanden worden al uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

2. Als u uw data wilt inzien, aanpassen of verwijderen kunt u ieder moment contact met ons opnemen. We zullen zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen en zullen dit bevestigen in een geschreven notificatie. Merk hierbij op dat het daarna niet meer mogelijk is om uw AEM-Cube rapport op te vragen.

3. Uw data zullen nooit worden gecommuniceerd of gedeeld met derde partijen en zullen nooit worden ingezet voor commerciële doeleinden.

4. We houden ons het recht voor om uw data uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken. Hierbij zullen uw data altijd in groepsverband en volledig anoniem en confidentieel worden behandeld.

5. We doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde servers en verbindingen. Mochten we enig vermoeden hebben dat, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, deze data omgevingen binnengedrongen zijn en uw data risico loopt dan zullen we u meteen op de hoogte stellen van de situatie en onze stappen om deze op te lossen.

We waarderen en respecteren uw privacy en zullen alles doen binnen onze mogelijkheden om deze regels toe te blijven passen. Mocht u nog ergens vragen over hebben neem dan alstublieft contact op met info@human-insight.com.

Hartelijk dank voor het gebruik van de AEM-Cube, we wensen u een waardevolle ervaring toe.